Visum

Visum voor Indonesië

Indonesië kent een visumplicht. Tot nader orde is het visumvrij inreizen en verstrekken van toeristische visa opgeschort. Wanneer u over een Nederlands paspoort beschikt en maximaal 30 dagen in Indonesië verblijft heeft u geen visum nodig. Twijfelt u over de lengte van uw verblijf en wilt u eventueel langer dan 30 dagen in Indonesië blijven dan moet u een toeristenvisum (50 euro) aanvragen bij de Indonesische ambassade in Den Haag. Het afsprakensysteem is niet meer beschikbaar, u moet naar de ambassade gaan en wordt op volgorde van aankomst geholpen.

U kunt uw visum zelf aanvragen via of gebruik maken van een visumdienst.

Klik op www.visumcentrale.nl/obi om gebruik maken van de OBI- korting bij de CIBT-visumdienst.

Let op:

De verwerktijd op de ambassade is ongeveer vijf werkdagen. Wacht dus niet te lang en doe de aanvraag bijvoorbeeld half november dan heeft u voor de kerst alles in orde.

De ambassade is gesloten op 9 november, 24,25,26 december 2019.

Uw paspoort moet bij aankomst in Indonesië tenminste 6 maanden geldig zijn. Uitvoerige informatie ontvangt u na boeking.