Nederlandse reisbegeleiding

In elk hotel heeft OBI een eigen gastvrouw of gastheer die toeziet op een soepele gang van zaken tijdens uw verblijf. Zij hebben al eerder op Bali en in Sanur overwinterd en zijn bekend met het hotelpersoneel en de omgeving, de Balinese gewoonten en cultuur. Zij delen deze kennis graag met u en zijn dagelijks beschikbaar om u met raad en daad bij te staan.

Tijdens onze informatiemiddagen zijn er altijd enkele gastheren en gastvrouwen aanwezig en kunt u alvast kennis maken.

Een veilig gevoel, zo ver van huis.

MEDISCHE ZORG OP BALI

Twee gepensioneerde artsen reizen gedurende de overwinteringsperiode afwisselend speciaal ter ondersteuning van de medische zorg op Bali met ons mee.
Zij hebben voorheen gepraktiseerd als huisarts, respectievelijk ouderenarts. Zij hebben in het verleden ook ruime ervaring opgedaan in de tropen. Deze service is uniek voor een Nederlandse reisorganisatie maar volgens ons geen overbodige luxe bij een langdurig verblijf in een ver en tropisch land. Al ruim voor uw vertrek wordt u door hen op de hoogte gesteld van de te nemen maatregelen om in goede gezondheid te overwinteren. U dient in elk geval volledig zelfredzaam te zijn, in die zin dat u geen hulp van derden nodig hebt.
 
Wij zetten de voordelen van overwinteren op Bali met Nederlandse ondersteuning van de medische zorg op Bali op een rijtje.
 

In Nederland; VOORLICHTING.

Voordat u besluit een reis te boeken kunt u tijdens een van de informatiemiddagen al met vragen over uw gezondheid met betrekking tot overwinteren bij 
ons terecht. Geruime tijd voor vertrek wordt tijdens de contactbijeenkomsten advies gegeven over de noodzakelijke vaccinaties en hygienische maatregelen.
 

Op Bali; VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Onze gepensioneerde artsen behandelen niet zelf. Het besluit om de Indonesische arts in te schakelen is te allen tijden een besluit van de gasten zelf.
Bij gezondheidsproblemen is de Indonesche huisarts verantwoordelijk voor uw behandeling. Indien nodig zal deze arts u verwijzen naar een goed 
uitgerust ziekenhuis. Met dit ziekenhuis heeft OBI al jaren goede ervaringen. Er zijn in de loop der tijd uitstekende persoonlijke contacten opgebouwd.
 

VOORKOMEN VAN COMMUNICATIEPROBLEMEN.

Als medische tolk kunnen onze gepensioneerde artsen behulpzaam zijn om mogelijke taalbarrieres te overbruggen. Zo kunnen zij aan de hand van medische gegevens, die u bij u hebt, de Indonesische artsen optimaal informeren. Immers, het door u overbrengen van medische klachten in toeristen- Engels aan een Indonesche arts kan er toe leiden, dat deze klachten niet helemaal begrepen worden. Dit kan tot misverstanden leiden. Onze gepensioneerde artsen blijven u - desgewenst - volgen bij uw behandeling en zullen u in het geval van een ziekenhuisopname regelmatig bezoeken. Mocht repatriering naar Nederland nodig zijn, dan assisteren wij de SOS hulpdiensten/alarmcentrale in Nederland om uw vervoer te organiseren.
 
Als u van de diensten van de Balinese huisarts gebruik maakt wordt u geacht de kosten van het consult aan hem te voldoen. Er geldt een basistarief van IDR 500 000 (ca. € 30). Voor eventuele extra werkzaamheden wordt een aanvullend bedrag gerekend. Na terugkeer in Nederland kunt u vervolgens de door de Indonesische arts opgestelde nota indienen bij uw ziektekostenververzekering. Eventuele hulp in het ziekenhuis wordt rechtstreeks gedeclareerd aan uw zorgverzekeraar.

Belangrijk: Tegelijk met uw boekingsbevestiging ontvangt u uitgebreide informatie over inentingen en andere medische zaken die van belang zijn voor een (langdurig) verblijf in de tropen.

U kunt de nieuwe brochure aanvragen door hieronder uw contactgegevens achter te laten. Hier is ook ruimte om uw vragen te stellen.

Contactformulier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacyverklaring

OBI : voor een onbezorgde overwintering, veilig en vertrouwd.